Huisvesting

Algemeen

Dit jaar stond in het teken van het realiseren en afronden van de diverse ver- en nieuwbouwprojecten. Resultaat is een toekomstgericht schoolgebouw waar wij de leerlingen van alle faciliteiten kunnen voorzien en een uitstekend niveau van onderwijs kunnen bieden.
De hoogtepunten zijn de realisatie van het Techniekcentrum ingericht met o.a. een Technolab waar wij naast onze eigen leerlingen ook de leerlingen van de basisscholen een voorproefje kunnen bieden voor het maken van hun keuze in een vervolgopleiding. Daarnaast is er de uitbreiding van het hoofdgebouw met de huiskamer en een uitnodigende entree waar bij binnenkomst de identiteit van onze school duidelijk zichtbaar is. Tenslotte hebben wij een grote interne verbouwing gehad waarbij de afdelingen opnieuw zijn ingedeeld met als doel om leerlingen een nog betere aansluiting te kunnen bieden binnen hun eigen leerweg.

Bij de start van 2022 waren wij nog in de ban van de coronapandemie. Vanaf het nieuwe jaar waren de leerlingen, met mondkapjesplicht, weer welkom op school. Vanuit huisvesting betekende dit dat de ventilatiesystemen volgens de richtlijnen van het RIVM op lage CO2 setpoints stonden ingesteld en het functioneren met vaste regelmaat werd gemonitord. Daarnaast zijn door de hele school aanduidingen voor het bewaren van voldoende de afstand aangebracht. Gaandeweg het schooljaar werden de regels versoepeld en konden wij afschalen in de genomen maatregelen.

In februari hebben we te maken gehad met een storm. Hierbij zijn schades ontstaan aan het kassengebouw, de zonwering van het hoofdgebouw en de zonnepanelen op de sporthal. Na afhandeling door de verzekering zijn de herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In maart waren er enkele stroomstoringen waardoor we de leerlingen naar huis moesten laten gaan, omdat de luchtbehandelingssystemen niet meer konden functioneren. De oorzaak was een hardnekkige storing bij Liander.

In de meivakantie zijn er verstoringen opgetreden in de centrale verwarming- en koelinstallatie van het schoolgebouw. Er is een onderzoek ingesteld door om de oorzaak hiervan te achterhalen. Uiteindelijk is er een vereffeningsvat toegevoegd aan de installatie die de balans tussen het verwarmings- en koelsysteem bewaakt. De testfase van deze aanpassing leverde goede resultaten, waarna het systeem definitief in werking is gesteld. Sinds deze aanpassing is het systeem niet meer in storing gegaan.

Na de meivakantie zijn er opnames uitgevoerd ten behoeve van het updaten van het MJOP van het schoolgebouw en het Sportcentrum. Daarnaast wordt een MJOP opgesteld voor het nieuwe Techniekcentrum.

Nieuwbouw en verbouw

In 2022 zijn de afbouwwerkzaamheden van de huiskamer, de binnentuin en het Techniekcentrum afgerond. De vrijdag voor de voorjaarsvakantie heeft de eerste bouwkundige deeloplevering plaatsgevonden. Aansluitend is het nieuwe Techniekcentrum in gebruik genomen door PRO, Transport & Logistiek en Lunchroom Het Meertje. De keuken van PRO is later (medio april) in gebruik genomen.

Het gebogen dak van het Techniekcentrum is voorzien van 288 zonnepanelen met een geschatte opbrengst van 88.000 Wattpiek per jaar. Verder is het dak voorzien van Sedum
beplanting wat naast een isolerende werking ook een bijdrage leveren aan het milieu door het filteren van CO2 en fijnstof uit de buitenlucht. De aanleg en inrichting van de tuin bij het
Techniekcentrum is vakkundig uitgevoerd door onze eigen medewerkers van Facilitair. Aan de rechterzijkant zijn grote schermen aangebracht om de geluidsoverlast te beperken. De
schermen zijn voorzien van beplanting wat past bij de ‘groene uitstraling’ van het gebouw.

Op het dak van de huiskamer is eveneens een Sedum dakbedekking aangebracht en aan beide kanten een dakterras voor de docenten. Bij de realisatie van de huiskamer is door de architect een fraaie verdiepingsvloer met wenteltrap ontworpen.

Op 20 september is de oplevering geweest van beide nieuwbouwprojecten. Op 4 oktober hebben wij een informatieavond georganiseerd voor onze omwonenden, die na het genot van een door onze leerlingen samengestelde maaltijd, de nieuwbouw konden bezichtigen. Op 15 november was de officiële opening, verricht door de Burgemeester Jan Luteijn en een tweetal leerlingen van de Meerwaarde.

Na de voorjaarsvakantie is een eerste stap gemaakt m.b.t. de interne verhuizingen. Het EBC is verplaatst naar de 1ste verdieping van de nieuwe huiskamer en het Pluspunt is verplaatst naar de begane grond in de nieuwe huiskamer.

In april zijn we gestart met de aannemers om de geplande interne verbouwingen in de zomervakantie tot in detail uit te werken. Dit is een forse interne operatie waarbij een aantal AVO lokalen worden aangepast en de Binask lokalen een nieuwe plaats krijgen binnen deze interne verbouwing. Voorafgaande aan de verbouwing is een aparte logistieke planning opgesteld die gericht is op de interne verhuizing van de afdelingen. Voor alle locaties en werkzaamheden waarbij de interne organisatie betrokken is zijn werkplannen opgesteld en besproken met de direct betrokken collega’s.

Kiss & Ride

De vergunning voor de Kiss & Ride is goedgekeurd. De daadwerkelijke realisatie zal in het voorjaar van 2023 zijn. Door het realiseren van deze Kiss & Ride kan het autoverkeer van ouders die hun kind naar school brengen worden afgescheiden van de fietsers en voetgangers waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.

Tijdelijke Huisvesting

De units van de Tijdelijke Huisvesting zijn in juli verkocht aan het Carmel College. De units worden daar opnieuw als tijdelijk onderkomen voor onderwijs ingezet. Vanuit de Meerwaarde is dit gebouw, overeenkomstig de gemaakte afspraken, afgekoppeld en ‘leeg’ opgeleverd voor de overdracht. Het verplaatsen van de units heeft een behoorlijke vertraging opgelopen bij de kopende partij. De omwonenden zijn geïnformeerd van deze ontwikkeling en ontvangen een vergoeding voor de periode dat de units langer blijven staan. Voorjaar 2023 zullen de units verplaatst worden.

Onderhoud en keuringen

De jaarlijkse onderhouds- en keuringswerkzaamheden zijn uitgevoerd om de continuïteit binnen onze gebouwen te borgen op het gebied van veiligheid, gebruik en duurzaamheid.

Warmte-Koude Opslag installatie (WKO)

Het hoofdgebouw is voorzien van een Warmte-Koude Opslag installatie (WKO) voor de verwarming en koeling van het gebouw. Deze installatie maakt gebruik van warmte en koudeopslag in de bodem. Jaarlijks moet er een opgave van de energie-uitwisseling met de bodem worden ingediend bij de provincie Gelderland in het kader van de Waterwet. De provincie controleert of onze WKO-installatie functioneert binnen de gestelde kaders in de vergunning. In het jaarverslag van 2021 hebben wij gemeld dat een duidelijke verbetering geconstateerd is in de energiebalans in de bodem. De verwachting was dat met de uitbreiding van het Techniekcentrum deze stijgende lijn zou doorzetten. Dit is helaas nog niet het geval, mede door de klimaatveranderingen moeten we constateren dat er meer behoefte is aan koude verbruik over een langere periode en merken wij dat de periodes waar juist meer warmte nodig is korter en minder zijn. We gaan deze ontwikkelingen in kaart brengen en kijken naar de mogelijkheden om de energie-uitwisseling onder controle te krijgen.

Overige onderwerpen

In september is een deel van het systeemplafond in de gang bij de afdeling Mobiliteit losgekomen. Hier zijn gelukkig geen persoonlijke ongevallen door ontstaan. Bij nader onderzoek is gebleken dat het gaat om een tekortkoming in de bestaande constructie. Om dit soort incidenten te voorkomen is een inspectie uitgevoerd van alle gangen in het schoolgebouw. Er blijken meerdere situaties te zijn waarbij soortgelijke situaties zouden kunnen ontstaan. De benodigde aanpassingen worden in het voorjaar van 2023 uitgevoerd.