Alles over De Meerwaarde Jaarverslag 2022

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Belangrijkste informatie

Samen talent ontwikkelen: verbindend, levensecht en toekomstgericht onderwijs!

Onderwijs

Wij geloven dat onze leerlingen het meest leren wanneer hun leeromgeving zo ‘echt’ mogelijk is. In een wereld die snel veranderd willen we op school een oefenplaats zijn voor de samenleving. Waar nodig passen we ons onderwijs steeds weer aan. Wat hebben leerlingen van nu nodig voor hun toekomst? Op welke manier bereiken we het beste onze doelen en hoe zorgen we ervoor dat leerlingen een fijne schooltijd hebben en met plezier blijven leren?

Ontwikkeling aantal leerlingen in de afgelopen 5 jaar

Geografisch gebied

Slagingspercentage

We willen dat leerlingen:

1. Hun talenten ontdekken, ontwikkelen en optimaal inzetten;
2. Uitgroeien tot gewilde vakmensen;
3. Zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen en actieve burgers.

Tevredenheidscijfers 2022

Ruime keuze binnen De Meerwaarde

Financiën

De Meerwaarde staat midden in de maatschappij, wil werkend aan ons tweede (Leerlingen groeien uit tot gewilde vakmensen) en derde (Leerlingen ontwikkelen zich tot evenwichtige mensen en actieve burgers) gewaagde doel een samenlevingsgerichte school zijn richting leerlingen en ook als organisatie breder een actieve rol vervullen in de samenleving. We zien daarom voor onszelf naast transparante verantwoording ook een verantwoordelijkheid om als onderwijsorganisatie te participeren in die maatschappij.

Lasten, baten en resultaat afgelopen 4 jaar (x1.000 in €)

"Het aantal leerlingen per 1 oktober is bepalend voor het bedrag van de bekostiging voor het volgend kalenderjaar. Het blijft de komende jaren een aandachtspunt om het leerlingenaantal goed te volgen en vooraf in te schatten. Voor de komende jaren zijn de leerlingenaantallen begroot op basis van de gegevens van de basisscholen en de verwachte uitstroom. We zijn hierbij uitgegaan van een stabiel marktaandeel."

Kostenverdeling per leerling

Lastenverdeling 2022

Personeel

De Meerwaarde wil een ambitieuze leeromgeving bieden voor leerlingen en ook een aantrekkelijke werkomgeving voor medewerkers zijn. We besteden veel aandacht aan professionalisering en duurzame inzet van onze medewerkers.

Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 4 jaar

Bezetting per personeel afgelopen 4 jaar (in FTE)

In 2022 is het Strategisch HR-beleidsplan verder vormgegeven. De focus daarbij lag op de totstandkoming van een op ontwikkeling gerichte leergemeenschap. Dit willen we bereiken door aantrekkelijk werkgeverschap, een open professionele cultuur, continue ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.